serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Балуянц, Яна Грачиковна

Влияие глюконо-дельта-лактона на биотехнологические процессы производства и качества суджука : Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.18.02- Технология переработки и производства продуктов животного происхождения / Գլյուկոնո-դելտա-լակտոնի ազդեցությունը սուջուխի արտադրության կենսատեխնոլոգիական գործընթացի և որակի վրա. Սեղմ. Ե.18.02- «Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասն. տեխն.գիտ. Я.Г.Балуянц. - Ереван, 2010. - 25 с.

ГАУА Науч. рук.: д.т.н., проф. Р.А.Бегларян


Технология переработки и производства продуктов животного происхождения


Thesis

Powered by Koha