serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մխիթարյան, Մարիամ Արմենակի

Տավարի հիպոդերմատոզի տարածվածությունը և կանխարգելման նոր եղանակի ներդրումը Արագածոտնի մարզի մի շարք տնտեսություններում : Սեղմ. ԺԶ.00.03- «Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա» մասն. անասնաբուժ. գիտ. թեկն. / Распространенность гиподерматоза крупного рогатого скота и внедрение нового метода профилактики в ряде хозяйств Арагацотнской области. Автореф. ... канд. ветеринар. наук по спец. 16.00.03 Ս.Ա.Մխիթարյան. - Երևան ։ 2010. - 22 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ ա.գ.դ-ր, պրոֆ. Հ.Զ.Նաղաշյան


Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն, զոոհիգիենա


Thesis

Powered by Koha