serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Галстян, Вергине Сейрановна

Вопросы формирования и развития системы управления качеством высшего оьразования (на материалах РА) : Автореф. ... канд. эконэ наук по спец. 08.00.02- Экономика и управление хозяйством, его отраслями / Բարձրագույն կրթության որակի կառավարման համակարգի ձևավորման և զարգացման հիմնահարցերը (ՀՀ նյութերով) Սեղմ. Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասն.տնտեսագիտ. թեկն. В.С.Галстян. - Ереван, 2010. - 23 с.

ГАУА Науч. рук.: д.э.н., А.М.Суварян


Экономика и управление хозяйством, его отраслями


Thesis

Powered by Koha