serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ղազեյան, Խաչատուր Աշոտի

Հայաստանի Հանրապետության հողային ռեսուրսների օգտագործման ինֆորմատիվության բարձրացման կատարելագործումը : Սեղմ. զ.01.01- «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Усовершенствование повышения информативности пользования земельных ресурсов Республики Армении. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 06.01.01- общее земледелие, почвоведение, агрохимия Խ.Ա.Ղազեյան. - Երևան, 2010. - 23 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.թ. Պ.Ս.Էֆենդյան


Հողային ռեսուրսների օգտագործում
ՀՀ
Ագրոքիմիա
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա


Thesis

Powered by Koha