serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սարգսյան, Վահան Գևորգի

Փոքրաչափ գութանի պարամետրերի հիմնավորում էներգատարության նվազարկումով և հուսալիության կանխատեսումով : Սեղմ. Ե.20.01- «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասն. տեխն. գիտ. թեկն. / Обоснование параметров малогабаритного плуга с минимизацией энергоемкости и прогнозированием надежности Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.02.01- Машины и механизация сельскохозяйственного производства Վ.Գ.Սարգսյան. - Երևան, 2010. - 23 էջ.

ՀՊԱՀ Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., դոց. Դ.Պ.Պետրոսյան


Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում
Գյուղատնտեսական մեքենաներ


Thesis

Powered by Koha