serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Էկոնոմիկա և իրավունք = Economics&law centre. - Երևան : Էկոնոմիկա և իրավունք տեղ. և հետազոտ. կենտրոն ՍՊԸ, 1997-. - համար. - Ամենամսյա - 1997, հունվար- = Էկոնոմիկա և իրավունք


Էկոնոմիկա--Պարբերականներ
Իրավունք--Պարբերականներ

Powered by Koha