serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Микробиология / РАН. - Москва : Наука; Наука / Интерпериодика, 1932-. - т. - 6 раз в год - Основан в 1932 г.


Резюме на англ. яз.

0026-3656 = Микробиология


Микробиология--Периодические издания

Powered by Koha