Ջավադյան, Հ.Ս.

Գյուղատնտեսական տարածաշրջանի զարգացման վերլուծություն և քաղաքականություն : Մեթոդական ցուցումներ ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / Հ.Ս. Ջավադյան; Խմբ.՝ Ս.Ռ. Պետրոսյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀՊԱՀ, Ագրար. քաղաքակ. և խորհրդատվ. ամբիոն. - Երևան : ՀՊԱՀ, 2012. - 11 էջ ; 20 սմ.

978-9939-54-555-4


Ագրարային քաղաքականություն--Մեթոդական ցուցումներ

Powered by Koha