Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոնոմիա» առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ / Կազմ.՝ Ս. Երիցյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀՊԱՀ, Ընդհ. երկր. ամբիոն. - Երևան, 2007. - 36 էջ : աղյս. ; 20 սմ.


Ագրոքիմիա

Powered by Koha