Մեթոդական ցուցումներ «Հիդրավլիկա և հիդրոլոգիա» առարկայի գծով հաշվարկագրաֆիկական աշխատանքների առաջադրանքներ կատարելու վերաբերյալ / Կազմ.՝ Ն.Մելքյան; ՀՀ գյուղ նախ.-ն; ՀԳԱ, Հիդրոտեխն. կառուցվ. և մելիորացիայի ամբիոն. - Երևան, 2002. - 28 էջ : աղյս. ; 20 սմ.


Հիդրավլիկա

Powered by Koha