Նինոյան, Ժիրայր Հովհաննեսի

Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու : Բուհ ընդունվողների համար / Ժ.Հ. Նինոյան, Գ.Ա. Վարդանյան; ԵՊՀ. - Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1987. - 160 էջ ; 20 սմ.


Ֆիզիկա--Խնդրագիրք

Powered by Koha