Վարդանյան, Գագիկ Իշխանի

Գիտելիքահենք տնտեսություն : Հնարավորություններ և մարտահրավերներ / Экономика, основанная на знаниях Knowledge-based economy Գ. Վարդանյան, ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտ. ին- տ Մ. Քոթանյանի անվ. - Երևան : Գիտություն, 2008. - 402 էջ : աղս., գծանկ.

Մատենագիտ. էջ՝ 376-399

[Գիտելիքը դարձել է աշխարհի բազմաթիվ երկրների տնտեսական զարգացման հիմնական աղյուրը՝ հնարավորություն տալով օրեցօր բարելավելու մարդկանց կյանքը։ Գրքում համաշխարհային զարգացումների լույսի ներքո դիտարկվել են Հայաստանի զարգացման հիմնահարցերը]:
Տնտեսագիտություն
Տնտեսություն

տնտեսական միտք գիտելիքի ակտիվները երկրի կայուն զարգացում

Powered by Koha