serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Հովսեփյան, Վաղարշակ Մկրտչի, 1912-1998

Հիդրավլիկա և աերոդինամիկայի տարրերը : ՈՒսումնական ձեռնարկ / Վ.Մ. Հովսեփյան. - 3-րդ վերամշ. և լրաց. հրատ. - Երևան : Լույս , 1988. - 496 էջ.

1.40


Հիդրավլիկա

Powered by Koha