Հակոբյան, Հ.Թ

Մեթոդական ցուցումներ «Կենսագործունեության անվտանգություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / Հ.Թ. Հակոբյան, Վ.Վ. Համբարձումյան; Խմբ.՝ Մ.Ժ. Ղազարյան; ՀՀ ԿԳՆ, ՀՊԱՀ. - Երևան : ՀՊԱՀ, 2011. - 28 էջ : աղս. ; 21սմ.

Մատենագիտ.՝ էջ 26
Կենսագործունեության անվտանգություն

Powered by Koha