Հունանյան, Նորիկ Ալեքսանի

Հայաստանի ջրային ռեսուրսների օգտագործումը և պահպանումը / Использование и охрана водных ресурсов Армении Ն.Ա. Հունանյան ; Հայաստանի ԳԱ, Տնտեսագիտ. ին-տ. - Երևան : ԳԱԱ հրատարակչություն , 1990. - 105 էջ.

01.10


Երկրաբանություն

Powered by Koha