serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գաբրիելյան, Հրաչյա Կարապետի, 1919-2003

Հողի էրոզիան և պայքարը նրա դեմ : ՈՒսումնական ձեռնարկ / Հ.Կ. Գաբրիելյան, Խ.Պ. Միրիմանյան. - Եր. : Լույս , 1974. - 171 էջ.


Երկրաբանություն

Powered by Koha