Պիվազյան, Հ.Վ

ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները, քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը : ( "ՀՀ բյուջետային համակարգ" առարկայի դասախոսության տեքստեր ) / Հ.Վ. Պիվազյան; Մասն. խմբ.՝ Ա.Հ. Բայադյան; Խմբ.՝ Ս.Ռ. Պետրոսյան; ՀՀ Կրթ. և գիտ. նախ., ՀՊԱՀ, Ֆինանսների և վարկերի ամբ. - Երևան : ՀՊԱՀ, 2010. - 42 էջ : աղյս. ; 20 սմ.

Մատենագիտ. էջ՝ 42

978-9939-54-352-9


Ֆինանսներ

Powered by Koha