Թունավոր տարրերի որոշումը : Ուսումնական ձեռնարկ «Բուսական ծագման մթերքների փորձաքննություն» առարկայից լաբորատոր-գործնական աշխատանքներ կատարելու համար / Ռ.Ա. Ստեփանյան, Ա.Ա. Պետրոսյան և ուրիշն.; Խմբ.՝ Ս.Ռ. Պետրոսյան; ՀՀ կրթ. և գիտ. նախ.-ն; ՀՊԱՀ, Բուսաբուծ. մթերք. վերամշակմ. տեխնոլոգ. ամբիոն. - Երևան : ՀՊԱՀ, 2010. - 120 էջ : աղյս. ; 20 սմ.

Գրականության ցանկ էջ՝ 117 հայ. ,ռուս. (5 անվ.)

978-9939-54-333-8


Պարենային ապրանքների արտադրություն
Պարենային ապրանքների փորձաքննութուն

Powered by Koha