Գալստյան, Ց. Մ.

Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ երկրագործություն» առարկայի լաբորատոր-գործնական աշխատանքների անցկացման վերաբերյալ / Ց.Մ. Գալստյան, Ֆ.Հ. Կարապետյան; Խմբ.՝ Ս.Ռ.Պետրոսյան; ՀՀ կրթութ. և գիտ. նախ.-ն; ՀՊԱՀ, Ընդհանուր երկրագործ. ամբիոն. - Երևան : ՀՊԱՀ, 2008. - 35 էջ : աղյս. ; 20 սմ.

978-9939-54-040-5


Ագրոտեխնիկա
Մելիորացիա
Հողագիտություն

Powered by Koha