Գալստյան, Մ.

Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում : սոցիոլոգիական հետազոտություն / Մ. Գալստյան; «Ակունք»Էհկ ՀԿ; ՀԿ Համաշխարհային ուսուցում; USAID; Խմբ.՝ Ս. Քուփելյան. - Երևան : Զանգակ-97, 2002. - 104 էջ : աղս., գծագր. ; 20 սմ.

Մատենագիտ. տողատակի ծանոթագր.

Հավելված, էջ՝ 93

99930-2-416-3


Սոցիոլոգիա

Powered by Koha