Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, 1927-

Բնության պահպանության հիմունքները : Ուսումնական ձեռնարկ / Է.Մ. Հայրապետյան, Լ.Վ. Հարությունյան. - Երևան : Լույս , 1983. - 427 էջ.


Բնության պահպանություն

Powered by Koha