serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ասատրյան, Արամ

Պտղատնկարանի հիմնում և կառավարում / Ար.Ասատրյան ; Էթ. Ստեփանյան; Մասն.խորհրդ.՝ Դ. Ների; Գրախոսն.՝ Դ.Բեկետովսկի; Գ. Ավագյան; Ն. Գասպառյան; Հր. խմբ.՝ Ս.Ավետիսյան; ՀԱԱՀ - Երևան; 2021 - 154 էջ: Նկ.

Օգտ. գրակ.ցանկ էջ՝ 143-145 Օգտ. նկ. աղբ. էջ՝ 146-152

978-9939-77-140-3


Պտղատու տնկարան
Պտղատու ծառատեսակներ

Powered by Koha