serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Авакян, Г.В.

Мхи (bryophyta) и лишайники (lichenes) на плодовых деревьях и меры борьбы с ними / Պտղատու ծառերի մամուռներ (Bryophyta) և քարաքոսեր (Lichenes), դրանց դեմ պայքարի միջոցառումները / Գ.Վ. Ավագյան Mosses (Bryophyta) and Lichens (Lichenes) on Fruit Trees and Their Control Measures / G.V. Avagyan Г.В. Авакян - Ереван, 2022 - c. : 52-57

Список литературы 56 (16 им.)

2579-2822


Защита растений
Բույսերի պաշտպանություն
Plant protection

Powered by Koha