serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Եսոյան, Ա.Մ.

«Հողի մեքենայական դեգրադացիա - նվազագույն մշակություն» շղթայի օպտիմալացումը Հայաստանի և Արցախի երկրագործությունում / Оптимизация цепи “машинная деградация - минимальная обработка почвы” в земледелии Армении и Арцаха / А.М. Есоян, П.А. Тонапетян, Г.М. Микаелян Optimizing the Pattern of “Machine - Induced Soil Degradation - Minimum Cultivation” in the Agriculture of Armenia and Artsakh A.M. Yesoyan, P.A. Tonapetyan, G.M. Mikayelyan Ա.Մ. Եսոյան, Պ.Ա. Տոնապետյան, Գ.Մ. Միքայելյան - Երևան , 2022 . - էջ՝ 32-35

Գրականության ցանկ էջ՝ 35 (5 անվ.)

2579-2822


Գյուղատնտեսության մեքենայացում
Сельскохозяйственная механизация
Agricultural mechanization

Powered by Koha