serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Սահակյան,Ս.Վ.

Ջրման շիթային եղանակի կիրառման հնարավորությունները բազմամյա տնկարկներում / Возможности применения струйного способа при поливе многолетних насаждений С.В. Саакян, Т.С. Саакян, С.А. Мироян Possibilities of Applying Spray Irrigation Method in Perennial Plantings S.V. Sahakyan,T.S. Sahakyan,S.A. Miroyan Ս.Վ. Սահակյան, Տ.Ս. Սահակյան, Ս.Ա. Միրոյան - Երևան, 2022 - Էջ՝ 22-27

Գրականության ցանկ էջ՝ 26-27 (6 անվ.)

2579-2282


Ջրամատակարարում
Водоснабжение
Water supply

Powered by Koha