serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ащиянц, Э.П.

Экспериментальное исследование работы дождевального устройства / Անձրևացման սարքի աշխատանքի փորձարարական հետազոտումը / Է.Պ. Աշչիյանց Experimental Research of Water-Sprinkler Device Operation / E.P. Ashchiyants Э.П. Ащиянц - Ереван, 2022 - c. : 9-12

Список литературы 12 (5 им.)

2579-2822


Машиностраение
Մեքենաշինություն
Mechanical engineering

Powered by Koha