serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Саакян,Э.Л.

Разработка технологии производства нового мясного продукта из индюшатины с использованием гречневой муки / Հնդկահավի մսով և հնդկաձավարի ալյուրի հավելումով նոր տեսակի մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում / Է.Լ. Սահակյան, Հ.Ն. Մաթոսյան, Է.Բ. Բալայան Development of a Technology for the Production of a New Turkey Meat Product Using Buckwheat Flour / E.L. Sahakyan, H.N. Matosyan, E.B. Balayan Э.Л. Саакян, Г.Н. Матосян, Э.Б. Балаян - Ереван, 2022 - с.: 113-116

Список лит.: c. 117 (8 назв.)

2579-2282


Разработка технологии производства мяса
Մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում
Development of meat production technology

Powered by Koha