serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Лечение вирусного папилломатоза у первотелок / Առաջնածին կովերի պապիլոմատոզի բուժումը Ժ.Ս. Մելքոնյան,Կ.Ա. Սուքիասյան, Է.Ա. Նիկողոսյան,Հ.Վ. Սիրեկանյան Treatment of Viral Papillomatosis in the First-Calf Heifers Zh.S. Melkonyan, K.A. Sukiasyan, E.A. Nikoghosyan, A.V. Sirekanyan Ж.С. Мелконян, К.А. Сукиасян , Э.А. Никогосян, А.В. Сиреканян - Ереван, 2022 - с.: 85-89

Список лит.: c. 88 (8 назв.)

2579-2282


Лечение папилломатоза
Պապիլոմատոզի բուժումը
Treatment of papillomatosis

Powered by Koha