serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բալայան, Է.Բ.

Բուսական հավելանյութերով մանկական նրբերշիկների արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում / Разработка технологии производства детских колбас с растительными наполнителями / Э.Б. Балаян Development of a Technology for the Production of Children, s Sausages with Vegetable-Based Supplements / E.B. Balayan Է.Բ. Բալայան - Երևան, 2022․ - էջ` 99-103

Գրականության ցանկ էջ՝ 103 (20 անվ.)


Սննդի արտադրություն
Производство продуктов питания
Food production

Powered by Koha