serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները / Основные проблемы земель сельскохозяйственного назначения общины Джрарат Армавирской области и пути их решения / С.К. Багдасарян, С.Г. Давеян, А.Ш. Элоян, Р.Д. Григорян The Issues of Agricultural Lands in the Jrarat Community of Armavir Region and their Solution Ways / S.K. Baghdasaryan, S.H. Daveyan, A.Sh. Eloyan, R.D. Grigoryan Ս.Կ. Բաղդասարյան, Ս.Հ. Դավեյան, Ա.Շ. Էլոյան, Ռ.Դ. Գրիգորյան - Երևան, 2022. - էջ`13-17

Գրականության ցանկ էջ՝ 16 (6 անվ.)


Հողագիտություն
Почвоведение
Հողագիտություն

Powered by Koha