serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Բաբայան, Ա.Հ.

Երևանի կանաչապատ գոտիներում ակացիայի գալամլակի եվ ակացիայի սղոցողի դեմ պայքարի արդի միջոցառումներ / Современные мероприятия по борьбе с белоакациевой галлицей и акациевым пилильщиком в озелененных территориях Еревана / А.Г. Бабаян, В.С. Оганесян, Л.С. Мирумян Contemporary Control Measures against the Euura Tibialis and Obolodiplosis Robiniae in Green Spaces of Yerevan City A.H. Babayan, V.S. Hovhannisyan, L.S. Mirumyan Ա.Հ. Բաբայան, Վ.Ս. Հովհաննիսյան, Լ.Ս. Միրումյան - Երևան, 2022․ - էջ` 58-62

Գրականության ցանկ էջ՝ 61 (8 անվ.)


Ագրոնոմիա և ագրոէկոլոգիա
Агрономия и агроэкология
Agronomy and agroecology

Powered by Koha