serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ավետիսյան, Ս.Ս.

Շրջանաձև տնտեսության կառուցակարգերի կիրառման հնարավորությունները ագրարային ոլորտում / Возможности применения механизмов циркулярной экономики в аграрной сфере / С.С. Аветисян Possibilities of Using the Mechanisms of Circular Economy in the Agricultural Sector S.S. Avetisyan Ս.Ս. Ավետիսյան - Երևան, 2022. - էջ` 36-39

Գրականության ցանկ էջ՝ 39 (10 անվ.)


Ագրարային տնտեսագիտություն և ագրոբիզնես
Аграрная экономика և агробизнес
Agrarian economics և agribusiness

Powered by Koha