serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ծերեթելի,Ի.Ս.

Մոլախոտերի դեմ քիմիական պայքարի արդյունավետությունը աշնանային ցորեն-եգիպտացորեն-լոլիկ մշակման օղակում / Эффективность химической борьбы с сорняками в звене возделыванияозимой пшеницы-кукурузы-помидора / И.С. Церетели, Г.Ж. Саргсян,А.Г. Агаронян The Efficiency of Chemical Control over the Weeds throughout the Succession
of Winter Wheat-Maize-Tomato Cultivation / I.S. Tsereteli, G.Zh. Sargsyan,A.G. Aharonyan Ի.Ս. Ծերեթելի, Գ.Ժ. Սարգսյան, Ա.Գ. Ահարոնյան - Երևան , 2021 . - էջ`62-65

Գրականության ցանկ էջ՝ 64 (5 անվ.)


Մոլախոտերի դեմ պայքար
Борьба с сорняками
Weed control

Powered by Koha