serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Պապինյան,Վ.Ա.

Բարդայի օգտագործումը Արարատյան հարթավայրի ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերի սննդային ռեժիմի բարելավման նպատակով / Использование барды с целью улучшения питательного режима орошаемых серых земель Араратской равнины / В.А. Папинян, Г.О. Гаспарян, М.А. Барсегян Using Barda to Improve Nutritional Regime in the Irrigated Brown Meadow Soils of the Ararat Valley V.A. Papinyan, G.H. Gasparyan, M.H. Barseghyan Վ.Ա. Պապինյան , Գ.Հ. Գասպարյան , Մ.Հ. Բարսեղյան - Երևան , 2021 . - էջ`73-78

Գրականության ցանկ էջ՝ 77 (7 անվ.)


Պարարտանյութի օգտագործում
Использование удобрений
Fertilizer use

Powered by Koha