serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Маркарян, В.А.

Генетические аспекты фотосинтеза ароматических сортов табака и пути оптимизации селекции : Коэффицент фотосинтетической продуктивности / Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի օպտիմալացման ուղիները. ֆոտոսինթետիկ արդյունավետության գործակիցը / Վ.Ա. Մարգարյան Genetic Aspects of Photosynthesis of Aromatic Tobacco Varieties and the Optimization Ways of Selection: Coefficient of Photosynthetic Productivity / V.A. Margaryan В.А. Маркарян - Երևան , 2021 . - էջ`66-72

Գրականության ցանկ էջ՝ 71 (3 անվ.)


Табаководство
Ծխախոտագործություն
Tobacco growing

Powered by Koha