serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ащиянц, Э.П.

Определение продолжительности опорожнения колонны жидкости из трубопровода при наличии насадка на его конце / Հեղուկի սյան դատարկման տևողության որոշումը խողովակաշարի վերջնամասում կցափողի առկայության դեպքում / Determining the Duration of the Liquid Column Drawdown from the Pipeline in Case of Installing Nozzle on its End Part Ащиянц, Э.П. - Երևան , 2020 - էջ` 7-11

Գրականության ցանկ էջ՝ 10 (6 անվ.)


Ագրարային ճարտարագիտություն
Агротехника
Agricultural engineering

Powered by Koha