serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ալեքսանյան, Ա․Ա․

Հողաշինարարության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Գլաձոր խոշորացված համայնքում / Повышение ффективности землеустройства в укрепенной обшине Гладзор / Issues of Increasig land manament efficiency in the Gladzor consolidated community / Ա․Ա․ Ալեքսանյան - Երևան , 2020 - էջ` 34-39

Գրականության ցանկ էջ՝ 39 (6 անվ.)


Հողաշինարարություն
Землеустроиства
Increasing land

Powered by Koha