serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Գրիգորյան, Հրաչյա Հայկազի

ՀՀ գյուղատնտեսության ռիսկերի մեղմման պետականքաղաքականության հիմնական ուղղությունները : Ատենախոսություն՝Ը.00.02-«Տնտեսության,նրա ոլորտների տնտեասգիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Հ.Հ. Գիգորյան;Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ծպնեցյան;ՀԱԱՀ - Երևան ։ 2019 - 185 էջ : աղյ.; 30 սմ.

Գիտական ղեկավար՝ Հ. Ծպնեցյան

Գրականության ցանկ էջ՝ 172-179 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (92 անվ.) Հավելված էջ ՝180-185


Տնտեսագիտություն և կառավարում


Ատենախոսություններ

Powered by Koha