serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ֆարսիյան,Նարինե Վլադիմիրի

Արցախի հանրապետության անտառային դարչնագույն հողերի ագրոքիմիական և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը պարարտանյութերի և մելիորատների կիրառմամբ : Սեղմագիր՝ Զ.01.01 - «Ընդհանուր երկրագործություն,հողագիտություն, հիդրոմելիորացիան և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար / Ն.Վ. Ֆարսիյան; ՀՀ կրթության և գիտ. նախ.-ն; ՀԱԱՀ - Երևան ։ 2019 - 28 էջ: աղյ.; 21 սմ.


Ընդհանուր երկրագործություն


Սեղմագիր

Powered by Koha