serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Պապյան, Ս․Խ․

Լանջերի թեքության ազդեցությունը սրակրիչի արտադրողականության վրա / Влияние крутизы скота на производительность тракторного опрыскивателя / С.Х. Папян, Л.Г. Антонян The influence of the slope steepness on the performance of the sprayer / S.Papyan, L. Antonyan Ս․Խ․ Պապյան, Լ․Գ․ Անտոնյան - Ереван : НАУА , 2018 - с. : 375-380

Список лит.: c. 379 (4 назв.)


Սրակրչ
Օпрыскиватель
Spreyer

Powered by Koha