serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մարգարյան, Ս․Ե․

Սիլոսային զանգվածի խառնվող օրգանական լուծույթի չափաբաժնի ավտոմատ կարգավորման սարք / Усройство для автоматического регулирования дозы вносимого в силосную массу органического раствора / С.Е. Маркарян, О.Т. Акопян, Т.Г. Арутюнян Device for automatic dosage regulation of organic solution in resilient mass / S.E. Margaryan, H.T. Hakobyan, T.G. Harutyunyan Ս․Ե․ Մարգարյան, Հ․Թ․ Հակոբյան, Թ․Հ․ Հարությունյան - Ереван, НАУА , 2018 - с. : 311-314

Список лит.: c. 313 (2 назв.)


Սիլոս
Силос
Resilient mass

Powered by Koha