Մուրադյան, Մկրտիչ

Իրավական ակտեր : Տես. և պրակտիկա: Իրավ. ակտեր. հասկաց., տեսակները, ներկայացվող պահանջները, փորձաքնն. և պետ. գրանցումը / Մ. Մուրադյան; Մասն. խմբ.՝ Պ. Սերոբյան. - Երևան Վան Արյան, 2004. - 88 էջ ; 20 սմ.

Մատենագիտ.՝ էջ 79-82 (62 անուն)

9994138391


Իրավական ակտեր

Powered by Koha