Հովհաննիսյան, Տիգրան Աղվանի

Հողերի միավորման գործընթացում ԵՏՀ-ի ներդրումը Կոտայքի մարզի օրինակով : Ատենախոսություն՝ Զ.01.01 - «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման / Տ.Ա. Հովհաննիսյան ; Գիտական ղեկավար՝ Մ.Ռ. Վարդանյան ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2018. - 111 էջ ; գուն. նկ. 30 սմ.

Գիտական ղեկավար՝ Մ.Ռ. Վարդանյան:

Գրականության ցանկ էջ՝ 103-111 հայ., ռուս. և օտար (91 անվ.)


Ընդհանուր երկրագործություն
Հիդրոմելիորացիա


Ատենախոսություններ

Powered by Koha