Գաբրիելյան, Արտակ Հենրիկի

Կարմրահյութ խաղողի սորտից վարդագույն գինու պատրաստման տեխնոլոգիայի մշակում և որակական հատկանիշների հետազոտում : Սեղմագիր՝ Ե.18.01 - «Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Հ. Գաբրիելյան ; Գիտական ղեկավար՝ Կ.Ն. Կազումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ.Ն. Յավրույան, Տ.Լ. Խաչատրյան ; ՀՀ ԿԳՆ ; ՀԱԱՀ. - Երևան, 2018. - 30 էջ ; 20 սմ.

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից:

Գիտական ղեկավար՝ Կ.Ն. Կազումյան: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ.Ն. Յավրույան, Տ.Լ. Խաչատրյան:


Խաղողագործություն


Սեղմագրեր

Powered by Koha