Գալստյան, Մ․Հ․

Ագրոէկոլոգիա ։ Մեթոդական ցուցումներ կուրսային աշխատանք կատարելու համար / Մ․Հ․ Գալստյան, Ա․Լ․ Մկրտչյան ; Խմբագիր՝ Մ․Ժ․ Ղազարյան ; ՀՀ ԿԳՆ ; Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն․ - Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2018․ - 27 էջ ։ աղյուսակներ ; 20 սմ․

9789939770734


Գյուղատնտեսական էկոլոգիա

Powered by Koha