Գրիգորյան, Հ․Է․

Ագրոքիմիա ։ Մեթոդական ցուցումներ առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / Հ․Է․ Գրիգորյան, Լ․Ս․ Երիցյան, Ա․Ռ․ Նազարեթյան ; Խմբագիր՝ Մ․Ժ․ Ղազարյան ; ՀՀ ԿԳՆ ; Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ընդհանուր երկրագործության ամբիոն․ - Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2019․ - 32 էջ ։ աղյուսակներ ; 20 սմ․

Մատենագիտություն՝ էջ 21։

9789939771007


Գյուղատնտեսական քիմիա--Մեթոդական ցուցումներ

Powered by Koha