Саргсян, М.А.

Коэффициент очаговости инфекционной энтеротоксемии кроликов / Ճագարների ինֆեկցիոն էնտերոտոքսեմիայի օջախայնության գործակիցը / Մ.Ա. Սարգսյան Nidality factor infectious enterotoxaemia in rabbits / M. Sargsyan М.А. Саргсян - Ереван : НАУА , 2015 . - с.: 346-350

Список лит.: с. 349-350 на рус. яз. (3 назв.)


Заразные болезни сельскохозяйственных животных
Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ
Infectious diseases of domestic animals

Powered by Koha