serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Ստեփանյան, Է.Ռ.

Վենգերկա տնային, վենգերկա իտալական և ջոենտ պրուն սորտերի աճեցման տնտեսական արդյունավետությունը Հայաստանի պայմաններում / Экономическая эффективность выращивания сортов сливы джоент прун венгерка домашняя и венгерка итальянская в условиях Армении / Е.Р. Степанян, Р.А. Чатинян Economիc efficiengy of cultivation of plum sorts"Giant prune","Vengerka domestic" and "Vengerka Italian"in Armenia / E.Stepanyan, R.Chatinyan Է.Ռ. Ստեփանյան, Ռ.Ա. Չատինյան - Ереван : НАУА , 2017 - էջ՝ 104-107

Գրականության ցանկ էջ՝ 106 հայ. և ռուս. լեզ. (4 անվ.)


Սալորենի
Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
Слива
Экономика сельского хозяйства:
plum
Agriculture Economics:

Powered by Koha