serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Տոնապետյան, Պարգև Արամայիսի

Գութանի ընթացքի խորության համաչափությունը և ագրեգատի ուղղույթի կայունությունը լանջերում : Սեղմ. ... Ե.20.01. «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ» մասնագիտ. տեխն. գիտ. թեկն. / Равномерность глубины хода плуга и курсовая устойчивость агрегата на склонах. Автореф. ... канд. техн. наук по спец. 05.20.01 Պ.Ա. Տոնապետյան. - Երևան , 2004. - 19 էջ.


Գյուղատնտեսական մեքենաներ

Powered by Koha