serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ
Մարգարյան, Լ.Ա.

Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության գնահատման նոր մոտեցման անհրաժեշտությունը / Необходимость нового подхода к определению эффектовности сельскохозяйственного производства / Л.Маргарян, А.Матинян The necessity of a new approach of evaluation of the effectivness of agricultural production / L.Margaryan, A. Matinyan Լ.Ա. Մարգարյան, Ա.Գ. Մատինյան - Երևան; 2013. - Էջ՝ 107-112

Գրականության ցանկ էջ՝112 հայ., ռուս. և օտար լեզ. (4 անվ.)


Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա

Powered by Koha